công tác đảng

Đảng ủy phường Gia Thụy thực hiện quy trình giới thiệu nhân sự tái cử Ban chấp hành Đảng bộ phường khóa IV, nhiệm kỳ 2020 - 2025
Ngày đăng 20/02/2020 | 23:49  | Lượt xem: 150

Sáng ngày 31/12/2019, tại phòng họp 1 trụ sở phường, Đảng ủy phường Gia Thụy đã họp để thực hiện quy trình lấy phiếu tín nhiệm giới thiệu và phiếu biểu quyết giới thiệu nhân sự tái cử Ban chấp hành Đảng bộ phường khóa IV, nhiệm kỳ 2020 - 2025

Dự hội nghị có các đồng chí Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ phường khóa III. Đồng chí Nguyễn Thị Tùng Chinh - Bí thư Đảng ủy, chủ tịch HĐND phường chủ trì hội nghị.

Tại hội nghị, các đại biểu đã nghe đồng chí Bí thư Đảng ủy báo cáo kết quả quả giới thiệu nguồn nhân sự tái cử cấp ủy nhiệm kỳ 2020 – 2025 tại hội nghị cán bộ chủ chốt của phường. Trên cơ sở đó, Ban chấp hành Đảng bộ phường đã thảo luận và lấy phiếu giới thiệu và phiếu biểu quyết bằng phiếu kín đối với những người được giới thiệu tái cử cấp ủy nhiệm kỳ 2020 – 2025. Kết quả phiếu giới thiệu và phiếu biểu quyết đối với 10 đồng chí trong danh sách tái cử đều đạt tỷ lệ 100%.

Kết quả thực hiện quy trình nhân sự tái cử Ban chấp hành Đảng bộ phường khóa IV, nhiệm kỳ 2020 - 2025 là cơ sở để Đảng ủy phường triển khai các bước tiếp theo trong công tác chuẩn bị nhân sự cho Đại hội Đảng bộ phường lần thứ IV, đảm bảo đúng cơ cấu, số lượng, điều kiện, tiêu chuẩn theo các văn bản hướng dẫn của cấp trên.