công tác đảng

Đảng bộ phường Gia Thụy học tập, quán triệt Chỉ thị 35-CT/TW của Bộ Chính trị khóa XII
Ngày đăng 11/09/2019 | 23:31  | Lượt xem: 529

Sáng ngày 09/9/2019, tại hội trường đoàn 871 – Tổng cục Chính trị, Đảng ủy phường Gia Thụy đã tổ chức hội nghị thông báo kết quả hội nghị Trung ương 10 Khóa XII, học tập, quán triệt Chỉ thị số 35-CT/TW ngày 30/5/2019 của Bộ Chính trị về tổ chức Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và kế hoạch số 216-KH/ĐU của Đảng ủy phường về tổ chức Đại hội chi bộ, Đại hội đại biểu Đảng bộ phường lần thứ IV, nhiệm kỳ 2020 – 2025.

Dự và trực tiếp làm báo cáo viên tại hội nghị có đồng chí Tiến sĩ Nguyễn Đức Hà - Nguyên Vụ trưởng Vụ Tổ chức điều lệ (Ban Tổ chức Trung ương), giảng viên cao cấp Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh; đồng chí Nguyễn Thị Tùng Chinh – Bí thư Đảng ủy, chủ tịch HĐND phường. Dự hội nghị có các đồng chí trong Ban chấp hành Đảng bộ, thường trực HĐND, lãnh đạo UBND, UB MTTQ, trưởng, phó các đoàn thể chính trị xã hội và toàn thể đảng viên đang sinh hoạt tại các chi bộ trực thuộc Đảng bộ phường.

Các đại biểu dự hội nghị

Tại hội nghị, đồng chí Bí thư Tiến sĩ Nguyễn Đức Hà - Nguyên Vụ trưởng Vụ Tổ chức điều lệ (Ban Tổ chức Trung ương) đã thông báo kết quả hội nghị Trung ương 10 khóa XII, quán triệt nội dung bài viết của đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng về công tác chuẩn bị Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội lần thứ XIII của Đảng và nội dung trọng tâm của Chỉ thị 35-CT/TW của Bộ Chính trị về tổ chức Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Đồng chí nhấn mạnh, Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong toàn Đảng, toàn quân và toàn dân ta. Công tác chuẩn bị, tổ chức Đại hội Đảng bộ các cấp phải thực hiện phương châm kế thừa, ổn định, đổi mới, sáng tạo và phát triển; coi trọng chất lượng, hiệu quả, đề cao trách nhiệm của các cấp ủy, tổ chức Đảng, trước hết là người đứng đầu; đảm bảo an toàn, thiết thực, không phô trương hình thức. Thông qua Đại hội Đảng các cấp tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức Đảng, đảng viên; củng cố, tăng cường hơn nữa khối đại đoàn kết dân tộc và niềm tin của nhân dân đối với Đảng.

Đ/c Tiến sĩ Nguyễn Đức Hà quán triệt Chỉ thị số 35-CT/TW của Bộ Chính trị khóa XII

Triển khai Kế hoạch số 216-KH/ĐU ngày 26/8/2019 của Đảng ủy phường về tổ chức Đại hội chi bộ, Đại hội đại biểu Đảng bộ phường lần thứ IV, nhiệm kỳ 2020 – 2025, đồng chí Nguyễn Thị Tùng Chinh – Bí thư Đảng ủy, chủ tịch HĐND phường đã nêu những nhiệm vụ trọng tâm Đảng bộ phường cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện trong thời gian tới, đặc biệt là kỳ đại hội lần này, Đảng bộ phường vinh dự được quận lựa chọn là đơn vị làm điểm khối phường của Đảng bộ quận. Trên cơ sở đó, đồng chí đề nghị các cấp ủy chi bộ cần tập trung lãnh đạo thực hiện tốt các nội dung kế hoạch theo đúng tiến độ, trong quá trình thực hiện thường xuyên báo cáo, trao đổi kịp thời để Đảng ủy phường chỉ đạo thực hiện có hiệu quả. Dự kiến, Đảng ủy phường sẽ chỉ đạo tổ chức Đại hội chi bộ điểm xong trước 10/01/2020, các chi bộ còn lại hoàn thành tổ chức Đại hội xong trong tháng 01/2020 và Đảng bộ phường tổ chức Đại hội xong trong tháng 02/2020.

Đ/c Nguyễn Thị Tùng Chinh - Bí thư Đảng ủy phường triển khai kế hoạch số 216-KH/ĐU của Đảng ủy phường

Cũng tại hội nghị, đồng chí Bí thư Đảng ủy cũng đã thông tin những nhiệm vụ quan trọng phường sẽ triển khai trong thời gian tới như phương án sáp nhập các tổ dân phố, việc thực hiện chủ trương giải thể chi bộ cơ quan phường...