công tác đảng

Ban Chấp hành Đảng bộ phường Gia Thụy tổ chức kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng năm 2018
Ngày đăng 19/12/2018 | 23:08  | Lượt xem: 370

Ngày 17/12/2018, tại phòng họp 1 trụ sở phường, tập thể Ban Chấp hành Đảng bộ phường Gia Thụy đã tiến hành kiểm điểm, đánh giá, xếp loại tổ chức Đảng và đảng viên, tập thể, cá nhân lãnh đạo quản lý năm 2018 theo kế hoạch số 162 ngày 19 tháng 11 năm 2018 của Quận ủy Long Biên.

Dự hội nghị có đồng chí Nguyễn Quốc Long - Ủy viên Ban thường vụ, Trưởng Ban Dân vận Quận ủy; đồng chí Phạm Bạch Đằng – Quận ủy viên, Chánh Văn phòng Quận ủy. Đại biểu phường có các đồng chí trong ban chấp hành Đảng bộ phường khóa III, đồng chí Nguyễn Thị Tùng Chinh – Bí thư Đảng ủy, chủ tịch HĐND phường chủ trì hội nghị

Phát biểu chỉ đạo, định hướng hội nghị, đồng chí Nguyễn Quốc Long - Ủy viên Ban thường vụ, Trưởng Ban Dân vận Quận ủy, cán bộ phụ trách phường đã đánh giá cao những kết quả đã đạt được của Đảng bộ, chính quyền phường trong năm 2018, chỉ ra những ưu điểm và những vấn đề cần tập trung thảo luận trong tập thể Ban chấp hành Đảng bộ phường để có những phương hướng, giải pháp trọng tâm trong năm 2019, năm bản lề thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ phường lần thứ III, nhiệm kỳ 2015 – 2020.

Đồng chí Nguyễn Thị Tùng Chinh – Bí thư Đảng ủy, chủ tịch HĐND phường đã trình bày báo cáo kiểm điểm của tập thể Ban chấp hành Đảng bộ phường trong năm 2018. Báo cáo đã đánh giá toàn diện công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ chính trị của phường trên các lĩnh vực công tác xây dựng đảng, xây dựng hệ thống chính trị, lãnh đạo thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, an ninh quốc phòng của phường đồng thời chỉ ra 05 nội dung còn tồn tại và những phương hướng, giải pháp khắc phục trong năm 2019. Với tinh thần thẳng thắn, sâu sát, các đồng chí ủy viên Ban chấp hành ở từng cương vị công tác đã phân tích làm rõ những nguyên nhân tồn tại và hướng khắc phục trong thời gian tới. Sau phần kiểm điểm tập thể, từng đồng chí trong ban thường vụ, ủy viên ban chấp hành đã kiểm điểm cá nhân và nghe những ý kiến đóng góp chân tình, thẳng thắng của các đồng chí trong ban chấp hành, chỉ ra những mặt còn hạn chế thiếu sót của từng cá nhân để từ đó có hướng khắc phục điều chỉnh tốt hơn trong năm 2019.

Sau 01 ngày làm việc, với tinh thần dân chủ, công khai, các đồng chí trong Ban chấp hành Đảng bộ phường đã thực hiện bỏ phiếu kín để xếp loại chất lượng năm 2018 đối với Đảng ủy, MTTQ, các tổ chức chính trị phường, các chi bộ và đảng viên trực thuộc Đảng bộ phường.