công tác đảng

Ban biên tập cổng thông tin điện tử và đài truyền thanh phường Gia Thụy họp giao ban quý I năm 2018
Ngày đăng 02/04/2018 | 14:18  | Lượt xem: 470

Chiều ngày 29/03/2018, tại phòng họp UBND phường Gia Thụy. Ban biên tậ pcổng thông tin điện tử và đài truyền thanh phường đã tổ chức họp giao ban quý I năm 2018

Đồng chí Nguyễn Thành Biên – Phó bí thư thường trực Đảng ủy, trưởng ban biên tập tin, bài cổng thông tin điện tử, Đài truyền thanh phường dự và chủ trì cuộc họp, dự họp có các đồng chí thành viên ban biên tập phường.

Tại buổi họp đã nghe đồng chí Hoàng Ngọc Tuyến, Phó chủ tịch HĐND – Phó ban biên tập tin, bài phường báo cáo kết quả đạt được trong quý I/2018, đồng thời đánh giá những tồn tại và đưa ra các giải pháp trong hoạt động của ban biên tập trong quý II/2018. Theo đó trong quý I ban biên tập tin, bài phường đã thực hiện xây dựng 03 kế hoạch định hướng tuyên truyền, đăng tải tin, bài trên cổng TTĐT, đài truyền thanh phường hàng tháng, tham mưu cho Đảng ủy phường ban hành 12 công văn định hướng tin, bài trên cổng TTĐT và đài truyền thanh phường hàng tuần, thực hiện cập nhật đăng tải 80 tin, bài tuyên truyền trên cổng TTĐT phường và cổng TTĐT quận, thu hút 10.100 lượt truy cập/ tháng. Đài truyền thanh phường xây dựng 59 chương trình, tuyên truyền 29h30’ với 244 tin, bài,  bộ phận đài truyền thanh đã chủ động trong quản lý, vận hành máy móc, thiết  bị của hệ thống loa truyền thanh, theo rõi thường xuyên, liên tục hệ thống dẫn và loa toàn hệ thống 04 buổi trên tháng, thực hiện báo cáo, khắc phục sửa chữa kịp thời khi có sự cố xẩy ra đảm bảo công tác tuyên truyền trên địa bàn phường được thông xuốt, hiệu quả. Nhiệm vụ công tác trong quý II/2018 cũng được đồng chí Hoàng Ngọc Tuyến nhấn mạnh các cán bộ được giao định hướng tin bài cần chủ động thực hiện, lãnh đạo phụ trách có trách nhiệm đôn đốc cán bộ tham mưu cung cấp viết tin, bài theo định hướng, đối với tin, bài của các đơn vị hiệp quản cán bộ phụ trách cần chủ động khai thác thông tin để viết bài, hoạt động của UBND các đoàn thể triển khai ở các tổ dân phố thì đơn vị chủ trì có trách nhiệm đề nghị TDP viết tin, bài hoặc chủ động trực tiếp viết cung cấp thông tin, người được giao  trách nhiệm viết tin, bài chủ động chụp ảnh hoặc liên hệ với người chụp ảnh lấy tư liệu, đẩy mạnh viết về gương người tốt, việc tốt của các  tổ chức hội, đoàn thể, các ngành, đơn vị hiệp quản và các trường học trên địa bàn phường, việc tham mưu cho Đảng ủy phường ban hành văn bản phân công các CBCC phụ trách các chuyên mục trên cổng TTĐT phường, định kỳ hàng tháng kiểm tra  việc thực hiện theo quy định, rà soát lại các tài khoản trên cổng TTĐT phường và hướng dẫn các cán bộ công chức về quy trình đăng tải, cập nhật văn bản, tin, bài trên cổng TTĐT phường.

Tại hội nghị đã có 06 ý kiến phát biểu đồng tình, thống nhất với báo cáo kết quả hoạt động của ban biên tập quý I, phương hướng nhiệm vụ trọng tâm quý II/2018, đồng thời đề xuất một số giải pháp nhằm nâng cao chất lượng hoạt động tin, bài trong quý II và năm 2018.

Thay mặt ban biên tập đồng chí Nguyễn Thành Biên  – Phó bí thư thường trực Đảng ủy, trưởng ban biên tập đã kết luận, chỉ đạo thực hiện các nội dung sau:

1.  Thống nhất các nội dung trong báo cáo, các kết luận, giải pháp khắc phục. Giao cán bộ Tuyên giáo đảng ủy định hướng, cung cấp thông tin và kiểm soát chặt chẽ thông tin tuyên truyền trên cổng TTĐT, đài truyền thanh phường.

2. Giao đồng chí Hoàng Ngọc Tuyến tham mưu kiện toàn BBT, các cộng tác viên có phân công nhiệm vụ, chức năng phụ trách, quy chế phối hợp. Thực hiện xong trước 15/4/2018.

3. Việc đánh giá nhận xét các tồn tại đề nghị đồng chí Lương Thành Trung có trách nhiệm chỉ đạo khắc phục đảm bảo thực hiện tốt công tác tuyên truyền trong quý II và 2018.

4. Giao đồng chí Hoàng ngọc Tuyến tham mưu tổ chức tập huấn viết tin, bài trong quý II thực hiện trong tháng 5/2018./.