công tác đảng

Ban Tuyên giáo Quận ủy Long Biên khảo sát thực hiện Nghị quyết TW 4 (khóa XII) và Chỉ thị số 05-CT/TW tại Đảng bộ phường Gia Thụy
Ngày đăng 31/08/2017 | 09:00  | Lượt xem: 400

Chiều ngày 30/8/2017, tại hội trường nhà văn hóa phường, Đoàn khảo sát của Ban Tuyên giáo Quận ủy đã làm việc với Đảng ủy phường Gia Thụy về tiến độ triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) và việc thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị.

Đoàn khảo sát do đồng chí Nguyễn Thế Thạch - Ủy viên thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo quận ủy làm trưởng đoàn và các đồng chí lãnh đạo, chuyên viên Ban Tuyên giáo quận ủy. Đại biểu phường có đồng chí Nguyễn Thị Tùng Chinh – Bí thư Đảng ủy, chủ tịch HĐND phường, các đồng chí trong thường vụ Đảng ủy, thường trực HĐND, lãnh đạo UBND, UB MTTQ, trưởng các đoàn thể chính trị xã hội, cán bộ Tuyên giáo đảng ủy phường và đại diện một số chi bộ trực thuộc Đảng bộ phường.

Tại buổi làm việc, đồng chí Nguyễn Thành Biên - Phó bí thư thường trực Đảng ủy Phường đã báo cáo với đoàn khảo sát về kết quả triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ gắn với việc thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh của Đảng ủy, UBMTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội phường. Để làm rõ hơn những nội dung báo cáo, các đồng chí lãnh đạo UB MTTQ, trưởng các đoàn thể chính trị xã hội và đại diện một số chi bộ đã báo cáo cụ thể về kết quả, phương thức triển khai, những cách làm mới, sáng tạo trong việc triển khai Nghị quyết Trung ương 4 (Khóa XII) và Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị.

Theo đó, Ban thường vụ Đảng ủy Phường, UBMTTQ, các đoàn thể chính trị - xã hội đã ban hành hệ thống các văn bản chỉ đạo các chi bộ, ban công tác mặt trận và các chi hội nghiêm túc triển khai thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị và Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII), trong đó tập trung chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống và những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ. Thực hiện niêm yết công khai kế hoạch tu dưỡng của người đứng đầu Đảng ủy - UBND phường, công an phường, các trường học trên địa bàn để đảng viên, quần chúng nhân dân giám sát thực hiện; 100% các chi bộ trực thuộc duy trì việc đưa nội dung kiểm điểm kế hoạch tu dưỡng vào sinh hoạt chi bộ; nhiều chi bộ có những việc làm thiết thực làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Hồ Chí Minh, Đảng bộ phường đã gắn việc thực hiện Nghị quyết TW 4, Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị với thực hiện các nghị quyết và các kế hoạch triển khai xây dựng phường văn minh đô thị, cải cách hành chính, cơ quan điện tử; đồng thời quan tâm giải quyết những vấn đề mà người dân bức xúc, kiến nghị trong giải phóng mặt bằng các dự án trên địa bàn, an sinh xã hội. Qua thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị đã góp phần nâng cao nhận thức và trách nhiệm của tập thể, cá nhân cán bộ, đảng viên trong thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương.

Kết luận buổi làm việc, đồng chí Nguyễn Thế Thạch - UVBTV Quận ủy, Trưởng ban Tuyên giáo Quận ủy ghi nhận công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết TW 4 và Chỉ thị 05-CT/TW của Đảng ủy phường. Đồng thời, đề nghị Đảng ủy phường tiếp tục rà soát việc tổ chức triển khai thực hiện Chỉ thị số 05 -CT/TW và Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII của các đoàn thể và các chi bộ, tăng cường vai trò người đứng đầu, tập trung vào các chi bộ có đảng viên đang công tác, đề nghị các đoàn thể tổ chức tuyên truyền, vận động cán bộ, hội viên, đoàn viên và nhân dân tích cực thực hiện việc học tập, tu dưỡng theo tinh thần Chỉ thị 05-CT/TW, góp phần xây dựng Đảng bộ phường trong sạch vững mạnh, hoàn thành thắng lợi các nhiệm vụ chính trị đã đề ra.