công tác đảng

Đảng bộ Phường Gia Thụy tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ năm Ban chấp hành Trung ương Đảng (khoá XII)
Ngày đăng 30/08/2017 | 09:00  | Lượt xem: 464

Sáng ngày 29/8/2017, tại hội trường Đoàn 871 – Tổng cục chính trị, Đảng bộ phường Gia Thụy đã tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ năm Ban chấp hành Trung ương Đảng (khoá XII).

Dự và trực tiếp làm báo cáo viên tại hội nghị có đồng chí Phó giáo sư, tiến sỹ Đoàn Thế Hanh - Giảng viên cao cấp Học viện chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, nguyên vụ trưởng vụ xây dựng Đảng. Cùng dự có đồng chí Nguyễn Thành Biên - Phó bí thư thường trực Đảng ủy, đồng chí Hoàng Ngọc Tuyến - Thường vụ Đảng ủy, Phó chủ tịch HĐND phường; đồng chí Đinh Hoàng Mạnh – Chuyên viên Ban Tuyên giáo quận ủy; các đồng chí Đảng viên trong toàn Đảng bộ; các đồng chí tổ trưởng, trưởng ban công tác mặt trận tổ dân phố và cán bộ, công chức chưa phải là đảng viên của phường.

Các đại biểu xem video biện pháp phòng chống bệnh sốt xuất huyết trước khi nghe quán triệt nghị quyết

Tại hội nghị, các đại biểu được nghe đồng chí PGS - TS Đoàn Thế Hanh - Giảng viên cao cấp Học viện chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, nguyên vụ trưởng vụ xây dựng Đảng truyền đạt những nội dung, nhiệm vụ trọng tâm của Nghị quyết Hội nghị lần thứ năm, Ban chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII).

Các đại biểu dự học tập, quán triệt nghị quyết

Đồng chí Báo cáo viên nhấn mạnh về nội dung trọng tâm trong Nghị quyết Trung ương 5 khoá XII đã khẳng định, Nghị quyết Trung ương 5 khoá XII khẳng định, xây dựng và hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa là một nhiệm vụ chiến lược, khâu đột phá quan trọng, tạo động lực để phát triển nhanh và bền vững; thực hiện tiến bộ và công bằng xã hội.

Cơ cấu lại, đổi mới và nâng cao hiệu quả doanh nghiệp nhà nước trên nền tảng công nghệ hiện đại, năng lực đổi mới sáng tạo, quản trị theo chuẩn mực quốc tế, nhằm huy động, phân bổ và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực xã hội, bảo toàn, phát triển vốn nhà nước tại doanh nghiệp để doanh nghiệp nhà nước giữ vững vị trí then chốt và là một lực lượng vật chất quan trọng của nền kinh tế nhà nước, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế.

Phát triển kinh tế tư nhân là một động lực quan trọng để phát triển kinh tế. Kinh tế nhà nước, kinh tế tập thể cùng với kinh tế tư nhân là nòng cốt để phát triển nền kinh tế độc lập, tự chủ. Khuyến khích, tạo điều kiện thuận lợi để kinh tế tư nhân phát triển nhanh, bền vững, đa dạng.

Thông qua hội nghị này, mỗi cán bộ, đảng viên nhận thức và nắm vững các quan điểm của Đảng về hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở nước ta; tiếp tục cơ cấu lại, đổi mới và nâng cao hiệu quả doanh nghiệp nhà nước; phát triển kinh tế tư nhân trở thành động lực quan trọng của nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa.

 Phát biểu bế mạc hội nghị, đồng chí Nguyễn Thành Biên – Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy mong muốn các đại biểu tham dự hội nghị sẽ có thêm nhiều thông tin về Nghị quyết Hội nghị lần thứ năm Ban chấp hành Trung ương Đảng (khoá XII); hiểu rõ hơn về những chủ trương, chính sách của Đảng về phát triển kinh tế thị trường, đặc biệt là về kinh tế tư nhân. Đồng chí Phó bí thư thường trực Đảng ủy cũng yêu cầu MTTQ, các đoàn thể chính trị xã hội, các cấp ủy chi bộ triển khai tuyên truyền các nội dung của Nghị quyết đến đảng viên, cán bộ, hội viên, đoàn viên và nhân dân, đồng thời đề nghị các đảng viên tham gia học tập Nghị quyết nghiêm túc viết thu hoạch cá nhân theo hướng dẫn của Đảng ủy phường.