công tác đảng

Đảng ủy phường Gia Thụy tổ chức sơ kết việc thực hiện mô hình Dân vận khéo 6 tháng đầu năm 2021
Ngày đăng 16/07/2021 | 10:09  | Lượt xem: 159

Chiều ngày 15/07/2021 Đảng ủy phường Gia Thụy tổ chức sơ kết việc thực hiện mô hình Dân vận khéo, thực hiện Quy chế dân chủ (QCDC) 6 tháng đầu năm 2021, triển khai nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm.

Dự hội nghị có các đồng chí lãnh đạo Đảng uỷ, lãnh đạo UBND, Trưởng các đoàn thể chính trị - xã hội, thành viên Khối Dân vận, thành viên BCĐ QCDC. Đ/c Nguyễn Thành Biên - Phó Bí thư thường trực Đảng ủy, Phó trưởng Ban chỉ đạo QCDC, Trưởng khối Dân vận chủ trì hội nghị

Hội nghị đã nghe đồng chí Nguyễn Thành Biên - Phó Bí thư thường trực Đảng uỷ - trưởng khối dân vận báo cáo đánh giá kết quả thực hiện phong trào thi đua “Dân vận khéo”; đánh giá kết quả thực hiện quy chế dân chủ trên địa bàn Phường 6 tháng đầu năm 2021 chỉ ra những tồn tại hạn chế cần khắc phục, nhiệm vụ trọng tâm công tác 6 tháng cuối năm 2021.

Tại hội nghị các đồng chí dự hội nghị đóng góp ý kiến thảo luận tập trung vào các nội dung: thực hiện chủ đề năm 2021 của Thành phố và Quận; Công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19, thu quỹ ủng hộ phòng chống dịch Covid-19, quỹ Vắc xin Covid-19; công tác giải phóng mặt bằng, tiếp dân và giải quyết đơn thư, việc giám sát, đôn đốc thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở và 06 quy chế dân chủ do quận ban hành của MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội...

Kết luận hội nghị đồng chí Nguyễn Thành Biên- Phó Bí thư thường trực Đảng uỷ - trưởng khối dân vận đề nghị các đồng chí thành viên khối dân vận nêu cao tính tiền phong, gương mẫu cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo người đứng đầu, tạo bước chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức và hành động; Đẩy mạnh phong trào thi đua “Dân vận khéo” gắn với việc thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp. Thường xuyên rà soát các mô hình, bổ sung, hoàn thiện và giám sát việc thực hiện công tác dân vận và nhân rộng mô hình “Dân vận khéo” tiêu biểu; Đổi mới nội dung, hình thức thực hiện công tác dân vận, vận dụng linh hoạt các hình thức, phương pháp nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, vận động nhân dân. Tiếp tục phối hợp tuyên truyền, vận động cán bộ, hội viên, gia đình hội viên chấp hành tốt công tác TTĐT, VSMT, TTXD, vệ sinh ATTP, thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở và 6 Quy chế dân chủ trong các loại hình, đánh giá sự phù hợp sau khi thực hiện mô hình chính quyền đô thị.

Nguồn : Đào Tú Hoa - Cán bộ Văn phòng ĐU