công tác đảng

Gia Thụy sơ kết việc thực hiện Đề án số 15-ĐA/QU của Quận ủy
Ngày đăng 04/01/2021 | 11:12  | Lượt xem: 321

Sáng ngày 30/12/2020, tại hội trường nhà văn hóa phường, Đảng ủy phường Gia Thụy đã tổ chức hội nghị sơ kết đánh giá thực hiện Đề án số 21-ĐA/TU của Thành ủy, Đề án số 15-ĐA/QU của Quận ủy về “Sắp xếp, bố trí kiêm nhiệm các chức danh người hoạt động không chuyên trách ở cấp phường và tổ dân phố trên địa bàn quận Long Biên”.

Dự và chủ trì hội nghị có đồng chí Nguyễn Thị Tùng Chinh - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường; đồng chí Nguyễn Thành Biên - Phó Bí thư thường trực Đảng ủy; đồng chí Đặng Việt Phương - Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND phường, cùng các đồng chí trong Ban chấp hành Đảng bộ, thường trực HĐND, lãnh đạo UBND, UB MTTQ, các đồng chí trưởng, phó các đoàn thể chính trị - xã hội phường; các đồng chí Bí thư chi bộ, Tổ trưởng, tổ phó, Trưởng ban công tác mặt trận các tổ dân phố, các đồng chí nguyên là người hoạt động không chuyên trách phường.

Tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Thị Tùng Chinh – Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường đã báo cáo đánh giá kết quả thực hiện Đề án số 21-ĐA/TU của Thành ủy, Đề án số 15-ĐA/QU của Quận ủy. Báo cáo nêu rõ, bám sát sự chỉ đạo của Quận ủy, Đảng ủy phường đã xây dựng các phương án về thực hiện sắp xếp, bố trí kiêm nhiệm các chức danh người hoạt động không chuyên trách cấp phường và tổ dân phố trên địa bàn phường, phương án sắp xếp chi bộ sau sáp nhập tổ dân phố, đồng thời tổ chức quán triệt đến các cấp ủy, chính quyền, MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội, các tổ dân phố để thống nhất triển khai thực hiện, chủ động rà soát, nắm bắt tình hình đội ngũ cán bộ của ngành mình để có các phương án kiện toàn đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ. Việc triển khai thực hiện đề án 15-ĐA/QU của Quận ủy được tiến hành đúng quy trình, từng bước, chặt chẽ, thận trọng theo đúng đề án của quận, phương án của phường. Đối với người hoạt động không chuyên trách cấp phường đã hoàn thành xong trước tháng 10/2019, đã sắp xếp đảm bảo 7 người kiêm nhiệm 9 chức danh theo đề án. Đối với người hoạt động không chuyên trách tổ dân phố, đã thực hiện nhất quán chủ trương Bí thư chi bộ kiêm tổ trưởng, hoặc Bí thư kiêm trưởng Ban công tác mặt trận. Hiện nay phường có 13 tổ dân phố trong đó 11 đ/c Bí thư chi bộ kiêm trưởng Ban công tác mặt trận, 02 đồng chí Bí thư kiêm tổ trưởng, 11 đồng chí Tổ trưởng, 02 đồng chí trưởng ban công tác mặt trận, 100% các đồng chí tổ trưởng, trưởng ban CTMT đều là Đảng viên.

Đ/c Nguyễn Thị Tùng Chinh - Bí thư Đảng ủy, chủ tịch HĐND phường báo cáo kết quả thực hiện Đề án 15-ĐA/QU

Việc thực hiện Đề án 15-ĐA/QU đã được Đảng ủy phường chủ động, Linh hoạt, nắm bắt chủ trương chính sách của Đảng, Nhà nước kịp thời, nên việc triển khai thực hiện chỉ đạo của Quận được nghiêm túc, đảm bảo nội dung và tiến độ, hiệu quả. Nâng cao nhận thức của đội ngũ cán bộ chủ chốt, Cấp ủy đảng, chi bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu  trong việc thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước và cấp trên giao luôn kịp thời. Phường được lựa chọn là đơn vị làm điểm của quận và được Quận ghi nhận đánh giá xứng đáng là đơn vị làm điểm.

Hội nghị đã có 01 ý kiến đóng góp tập trung vào những mặt được, mặt hạn chế khi triển khai đề án đồng thời cũng kiến nghị những giải pháp trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ khi đã sắp xếp, bố trí kiêm nhiệm, đảm bảo đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ

Đ/c Đường Văn Nhân - Bí thư chi bộ kiêm trưởng ban CTMT tổ dân phố số 11 phát biểu tại hội nghị

Với những kết quả đã đạt được, Đảng ủy phường đã quyết định biểu dương đối với 06 tập thể và 03 cá nhân đạt thành tích trong việc thực hiện Đề án số 15-ĐA/QU của quận ủy. Sau hội nghị, Đảng ủy phường sẽ tiếp thu các ý kiến đóng góp, hoàn chỉnh báo cáo để gửi về quận ủy theo quy định.

Trao thưởng cho các tập thể đạt thành tích trong việc thực hiện Đề án số 15-ĐA/QU của quận ủy