công tác đảng

Gia Thụy tổ chức quán triệt, tuyên truyền Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Quận Long Biên lần thứ IV; triển khai kế hoạch thực hiện 3 chương trình công tác toàn khóa của quận ủy khóa IV
Ngày đăng 17/12/2020 | 07:55  | Lượt xem: 471

Sáng ngày 15/12/2020, tại hội trường nhà văn hóa phường, Đảng ủy phường Gia Thụy đã tổ chức hội nghị học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Quận lần thứ IV; triển khai kế hoạch của Đảng ủy phường thực hiện 3 chương trình công tác toàn khóa của BCH Đảng bộ quận Long Biên khóa IV, nhiệm kỳ 2020-2025 trên địa bàn phường.

Dự hội nghị có đồng chí Nguyễn Thị Tùng Chinh - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường, đ/c Đặng Việt Phương - Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND phường, các đồng chí trong Ban chấp hành Đảng bộ, thường trực HĐND, lãnh đạo UBND, UB MTTQ, trưởng các ngành, đoàn thể của phường và toàn bộ các đồng chí trong cấp ủy, đảng viên các chi bộ tổ dân phố trực thuộc Đảng bộ phường.

Tại hội nghị, các đại biểu đã theo dõi Đồng chí Đường Hoài Nam - Thành ủy viên, Bí thư Quận ủy quán triệt Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Quận lần thứ IV, nhiệm kỳ 2020-2025 qua video do Ban Tuyên giáo quận ủy cung cấp. Đây là một nội dung đổi mới trong công tác quán triệt Nghị quyết trên địa bàn quận. Qua đó, các đồng chí đảng viên được trực tiếp lắng nghe nội dung quán triệt từ người đứng đầu Quận ủy với những nội dung trọng tâm, giúp các cấp ủy, tổ chức Đảng, các ngành, đơn vị trong toàn Đảng bộ nắm rõ nội dung cơ bản, cốt lõi của Nghị quyết, từ đó làm công tác tư tưởng, tuyên truyền rộng rãi trong cán bộ, đảng viên và các tầng lớp Nhân dân, xây dựng chương trình, kế hoạch hành động cụ thể, đưa Nghị quyết đi vào cuộc sống.

Hội nghị theo dõi đồng chí Bí thư Quận ủy quán triệt Nghị quyết Đại hội Đảng bộ quận lần thứ IV

Cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội Đảng bộ quận Long Biên lần thứ IV, 03 Chương trình công tác toàn khóa của BCH Đảng bộ quận khóa IV gắn với thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ phường Gia Thụy lần thứ IV, nhiệm kỳ 2020-2025, tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Thị Tùng Chinh - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND đã triển khai kế hoạch của Đảng ủy phường về thực hiện chương trình 01-CTr/QU của Quận ủy vầ “Tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo của cấp ủy Đảng; củng cố, kiện toàn hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức chuyên nghiệp từng bước đáp ứng yêu cầu hội nhập”; đồng chí Đặng Việt Phương - Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND phường triển khai kế hoạch thực hiện chương trình 02-CTr/QU “Nâng cao chất lượng cuộc sống cho người dân trên địa bàn quận Long Biên - Một số giải pháp chủ yếu" và  chương trình 03-CTr/QU về “Đầu tư hoàn thiện hệ thống hạ tầng đô thị, trọng tâm giải quyết vấn đề thoát nước, đảm bảo cảnh quan môi trường trên địa bàn quận Long Biên” trên địa bàn phường Gia Thụy.

Đ/c Bí thư Đảng ủy phường triển khai kế hoạch thực hiện Chương trình 01-CTr/QU

Đ/c Chủ tịch UBND phường triển khai kế hoạch thực hiện Chương trình 02, 03-CTr/QU

Nội dung triển khai của các đồng chí lãnh đạo Đảng ủy, UBND phường đã được đổi mới theo hướng đánh giá, phân tích rõ tình hình của phường, các chỉ tiêu, nhiệm vụ chủ yếu và giải pháp phường cần thực hiện trong giai đoạn 2020-2025, đặc biệt là ngay từ đầu năm 2021 với việc tập trung thực hiện chủ đề công tác năm của Thành phố Hà Nội “Kỷ cương, trách nhiệm, hành động, đổi mới và phát triển”, Chủ đề công tác năm của quận Long Biên “Năm dân vận khéo, trọng tâm là công tác giải phóng mặt bằng”. Các dự thảo kế hoạch đã được chuẩn bị công phu, qua 04 lần từ đóng góp ý kiến từ khi dự thảo đến khi hoàn chỉnh, được MTTQ phường tổ chức hội nghị phản biện, đóng góp ý kiến của các đồng chí cán bộ chủ chốt phường và tổ dân phố. Với các chỉ tiêu, nhiệm vụ và giải pháp của từng kế hoạch đã triển khai đến đảng viên, Đảng ủy phường tiếp tục tiếp thu những ý kiến đóng góp của các đại biểu dự hội nghị để ban hành đảm bảo sát thực với yêu cầu nhiệm vụ và tình hình thực tiễn của phường. Sau khi chính thức ban hành, 03 kế hoạch của Đảng ủy phường sẽ tiếp tục được quán triệt tới đảng viên trong toàn Đảng bộ tại kỳ sinh hoạt chi bộ tháng 01/2021.

Hội nghị diễn ra nghiêm túc, các đại biểu tham gia đã tập trung nhận thức sâu sắc những nội dung cơ bản của Nghị quyết và các chương trình công tác toàn khóa. Để đảm bảo 100% đảng viên được học tập, quán triệt Nghị quyết và nội dung kế hoạch thực hiện 03 chương trình công tác, Đảng ủy phường tổ chức 02 lớp: Lớp 1 tổ chức ngày 15/12 cho toàn bộ đảng viên các chi bộ tổ dân phố, lớp 2 tổ chức ngày 19/12 cho đảng viên khối nhà trường, công an, cán bộ, công chức phường và các đồng chí chưa tham gia lớp 1.