công an

* Thông tin chung:

-  Công an phường Gia Thụy
-  Địa chỉ: Phố Gia Thụy - phường Gia Thụy - Quận Long Biên - Thành phố Hà Nội.
-  Điện thoại: ( 04 ) 3.8778262

 

Ban chỉ huy Công an phường gồm 04 đồng chí

+ Đ/c Nguyễn Quang Hải        -      Trưởng CAP.

+ Đ/c Nguyễn Ngọc Hà           -      Phó trưởng CAP

+ Đ/c Trần Tiến Dũng              -      Phó trưởng CAP

+ Đ/c Trần Quân Đoàn            -      Phó trưởng CAP

          Với chức năng, nhiệm vụ chính là đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn phường. Trong những năm qua, Công an phường đã làm tốt công tác đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, quản lý giáo dục tội phạm; tham mưu cho Ủy ban nhân dân phường và trực tiếp chỉ đạo phong trào toàn dân phòng chống tội phạm; xây dựng thế trận an ninh nhân dân gắn với thế trận quốc phòng toàn dân trên địa bàn phường. Cán bộ, chiến sỹ công an phường làm nòng cốt giúp chính quyền quản lý trật tự đô thị và trật tự xã hội. Phối hợp với Ủy ban nhân dân phường theo dõi và phụ trách tổ bảo vệ dân phố quản lý đô thị và lực lượng bảo vệ dân phố dân phòng. Chính vì vậy, Công an phường tư khi thành lập đến nay đều hoàn toàn xuất sắc nhiệm vụ được giao, nhiều năm liền danh hiệu đơn vị quyết thắng.

Các đơn vị hiệp quản