các hoạt động về thi đua - khen thưởng

Hội đồng thi đua khen thưởng phường họp xét chọn và giới thiệu đề nghị xét tặng danh hiệu “Người tốt, Việc tốt” năm 2018

Ngày đăng 17/05/2018 | 07:31  | Lượt xem: 1010
Chiều ngày 16/5/2018, Hội đồng thi đua khen thưởng phường Gia Thụy tổ chức họp bình xét các cá nhân tiêu biểu giới thiệu để Hội đồng thi đua khen thưởng quận xét tặng danh hiệu “Người tốt, việc...

Phường Gia Thụy xét chọn và giới thiệu khen thưởng, công nhận danh hiệu “Người tốt, Việc tốt” cấp quận và cấp Thành phố năm 2016

Ngày đăng 28/07/2016 | 10:30  | Lượt xem: 1501
Chiều ngày 27/7/2016, Hội đồng thi đua khen thưởng phường Gia Thụy tổ chức họp để bình xét các các nhân tiêu biểu giới thiệu để Hội đồng thi đua khen thưởng quận xem xét, công nhận danh hiệu “Người...

Phường Gia Thụy sơ kết đợt 1 cuộc thi phát hiện và viết về gương điển hình tiên tiến, người tốt việc tốt trong phong trào thi đua yêu nước năm 2015

Ngày đăng 31/07/2015 | 04:29  | Lượt xem: 1132
Ngày 11/6/2015, tại hội trường nhà văn hóa phường, UBND phường Gia Thụy đã tổ chức sơ kết đợt 1 cuộc thi phát hiện và viết về gương điển hình tiên tiến, người tốt việc tốt trong phong trào thi đua...

Tổng hợp các bài viết phát hiện và viết về gương điển hình tiên tiến, người tốt việc tốt trong phong trào thi đua yêu nước trên địa bàn phường Gia Thụy

Ngày đăng 31/07/2015 | 04:24  | Lượt xem: 1136
Thực hiện Kế hoạch số 89/KH-UBND ngày 11/02/2015 của UBND quận Long Biên về việc tổ chức cuộc thi phát hiện và viết về gương điển hình tiên tiến, người tốt việc tốt trong phong trào thi đua yêu...