BÀI VIẾT GƯƠNG "NGƯỜI TỐT, VIỆC TỐT"

Danh sách "Người tốt, việc tốt" cấp quận năm 2015
Ngày đăng 04/10/2015 | 23:52  | Lượt xem: 1158

.

Ngày 10/9/2015, Chủ tịch UBND quận Long Biên đã ban hành quyết định số 4467/QĐ-CTUBND về việc công nhận các cá nhân đạt danh hiệu "Người tốt, việc tốt' quận Long Biên năm 2015. Phường Gia Thụy có 05 cá nhân đạt danh hiệu người tốt việc tốt cấp quận năm 2015.

Danh sách chi tiết 05 cá nhân đạt danh hiệu "Người tốt, việc tốt' cấp quận, xin vui lòng xem TẠI ĐÂY