bài viết chuyên sâu

Một số kinh nghiệm trong thực hiện Đề án số 15 của Quận ủy trên địa bàn phường Gia Thụy
Ngày đăng 19/02/2021 | 09:19  | Lượt xem: 54

Xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh luôn được coi là nhiệm vụ trọng tâm của Đảng bộ quận, được xác định trong Chủ đề của Đại hội đại biểu Đảng bộ quận Long Biên lần thứ IV nhiệm kỳ 2020-2025

Trong đó việc thực hiện đề án 15-ĐA/QU, ngày 27/9/2019 của Quận ủy về việc sắp xếp, bố trí kiêm nhiệm các chức danh người hoạt động không chuyên trách ở cấp phường và tổ dân phố trên địa bàn quận (sau đây gọi tắt là Đề án 15) là một nhiệm vụ quan trọng, thể hiện sự quyết tâm và đổi mới của quận trong việc xây dựng bộ máy tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Ngay sau khi quận triển khai, cùng với việc lựa chọn là đơn vị tổ chức Đại hội điểm Đảng bộ khối phường, Gia Thụy cũng được chọn là đơn vị làm điểm thực hiện đề án 15 của Quận.

Bám sát sự chỉ đạo của Quận và thực hiện Chỉ thị, Nghị quyết, kết luận của cấp trên về công tác xây dựng đảng, hệ thống chính trị, Đảng ủy phường Gia Thụy đã nghiêm túc nhìn nhận, đánh giá và tiến hành rà soát trong toàn hệ thống chính trị. Từ đó đã chủ động làm công tác tuyên truyền sâu rộng trong đội ngũ cán bộ, đảng viên và nhân dân, nắm bắt và định hướng công tác tư tưởng từ rất sớm. Nhờ đó, khi văn bản chỉ đạo của Quận ban hành thì mọi việc đã được cấp ủy Đảng, chính quyền phường chủ động tổ chức thực hiện khẩn trương.

Đ/c Bí thư Đảng ủy phường báo cáo sơ kết việc thực hiện Đề án số 15-ĐA/QU

Đối với sắp xếp, bố trí kiêm nhiệm người hoạt động không chuyên trách cấp phường đã được Đảng ủy, UBND phường tập trung thực hiện và hoàn thành xong trước tháng 11/2019, đã sắp xếp đảm bảo 7 người kiêm nhiệm 9 chức danh theo đề án. Việc rà soát, bố trí, sắp xếp đảm bảo dựa trên các tiêu chí đánh giá về năng lực, trình độ chuyên môn, độ tuổi của từng người và được bàn bạc công khai, dân chủ, có lộ trình, thời gian cụ thể để cán bộ trong diện xem xét được biết và từ đó xác định rõ những đồng chí tiếp tục tham gia công tác. Sau khi kiêm nhiệm mặc dù công việc nhiều hơn nhưng đã thể hiện được việc làm của mỗi đồng chí được sắp xếp khoa học, không chồng chéo, nhiệm vụ phù hợp với trình độ, năng lực, một người làm được nhiều công việc khác nhau thì tính kết nối và trách nhiệm cao hơn, đảm bảo tốt công việc được giao, việc kiêm nhiệm đã nâng cao thu nhập cho người hoạt động không chuyên trách và tạo thêm động lực phấn đấu, cống hiến. Kinh phí bình quân mỗi tháng cho người hoạt động không chuyên trách thời điểm tháng 10/2019 1.522.000đ x 13 người = 19.786.000đ; đến tháng 12/2020 là 2.501.000đ x 7 người = 17.507.000đ. Như vậy mặc dù tổng kinh phí chi bình quân mỗi tháng giảm song thu nhập của người hoạt động không chuyên trách phường lại được nâng lên.

Đối với sắp xếp người hoạt động không chuyên trách ở tổ dân phố, Đảng ủy nhận định vai trò của cán bộ tổ dân phố rất quan trọng, là chỗ dựa tin cậy của cấp ủy, chính quyền phường, nên việc thay đổi sắp xếp cần phải được tiến hành thận trọng, từng bước, chắc chắn và hiệu quả, coi trọng biện pháp tuyên truyền, vận động, thuyết phục. Mặc dù có những tình huống khó, phải tính toán kỹ lưỡng trong điều kiện phường phải tổ chức đại hội chi bộ sớm theo kế hoạch đại hội Đảng phường điểm, công tác sáp nhập tổ dân phố chưa triển khai và dịch bệnh Covid-19 bùng phát diễn biến hết sức phức tạp nhưng Đảng ủy phường đã có những giải pháp hết sức phù hợp. Nắm bắt tình hình có không ít ý kiến tâm tư số lượng cán bộ giảm bởi sáp nhập lại kiêm nhiệm theo đề án 15 trong khi địa bàn rộng, Đảng viên chi bộ cũng như dân cư đông gấp đôi, Đảng ủy đã từng bước, giải pháp, tuyên truyền, động viên. Ban thường vụ Đảng ủy sắp xếp những buổi làm việc, công khai, dân chủ, đảm bảo công tác lãnh đạo, chỉ đạo và có giải pháp kịp thời. Coi trọng việc nắm bắt tâm tư nguyện vọng của từng đồng chí hiện sẽ nghỉ công tác và tiếp tục công tác. Để từ đó phân công trách nhiệm đến từng đồng chí thường vụ động viên thuyết phục đảm bảo tính thống nhất và được sự ủng hộ nhiệt tình, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên và nhân dân, đã khẳng định chủ trương đúng đắn của Thành phố, quận khi làm tốt công tác tư tưởng, tuyên truyền vận động tạo được sự đồng thuận của cơ sở sẽ rất thuận lợi để triển khai.

Phường đã thực hiện nhất quán chủ trương Bí thư chi bộ kiêm tổ trưởng, hoặc Bí thư kiêm trưởng Ban công tác mặt trận. Hiện nay phường có 13 tổ dân phố trong đó 11 đ/c Bí thư chi bộ kiêm trưởng Ban công tác mặt trận, 02 đồng chí Bí thư kiêm tổ trưởng, 11 đồng chí Tổ trưởng, 02 đồng chí trưởng ban công tác mặt trận, 100% các đồng chí tổ trưởng, trưởng ban CTMT đều là Đảng viên. Số kinh phí bình quân mỗi tháng cho người hoạt động không chuyên trách TDP thời điểm tháng 10/2019 là 862.000đ x 50 người = 43.100.000đ, đến tháng 12/2020 là 2.235.000đ x 26 người = 58.110.000đ. Các đồng chí kiêm nhiệm với tinh thần trách nhiệm, nhiệt tình công tác đã chủ động nghiên cứu văn bản, chức năng nhiệm vụ để tổ chức thực hiện cơ bản hoàn thành tốt nhiệm vụ. Việc đồng chí Bí thư chi bộ kiêm nhiệm thêm một chức danh đã khẳng định vai trò, trách nhiệm trong việc gương mẫu nhận nhiệm vụ, phát huy tinh thần chủ động, sáng tạo trong công việc. Việc triển khai thực hiện nghị quyết cấp ủy nhanh chóng hơn, đồng bộ hơn, việc tiếp nhận chủ trương của cấp trên kịp thời, sát tình hình chi bộ tổ dân phố.

Cùng với việc sắp xếp, bố trí kiêm nhiệm, Đảng ủy, UBND phường đã quan tâm giải quyết các chế độ chính sách cho những người nghỉ công tác. Phường đã rà soát, lập danh sách đề nghị hỗ trợ đối với 02 người hoạt động không chuyên trách cấp phường và 31 người ở tổ dân phố theo quy định.

Khen thưởng các tổ dân phố trong việc thực hiện Đề án 15-ĐA/QU năm 2020

Việc thực hiện Đề án 15 trên địa bàn phường Gia Thụy đã đạt nhiều kết quả tích cực, mang lại hiệu quả rõ rệt trong việc tinh gọn bộ máy, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động. Tuy nhiên, trong quá trình thực hiện vẫn còn những khó khăn nhất định. Hiện nay với khối lượng công việc của người hoạt động không chuyên trách ở phường tương đương với khối lượng công chức phường, trong khi đó chế độ mặc dù đã được tăng thêm thu nhập nhưng chưa đáp ứng với nhiệm vụ. Bên cạnh đó, do hệ thống chính trị từ Quận đến phường chưa đồng bộ, chưa thống nhất về trong đầu mối công việc, dẫn đến ở phường có tình trạng một người chịu sự chỉ đạo nhiều đầu mối cấp trên và cùng cấp. Đội ngũ cán bộ tổ dân phố hầu hết các đồng chí tuổi đã cao, sức khỏe hạn chế, thường xuyên thay đổi nhân sự, đội ngũ cán bộ kế cận, nguồn quy hoạch không chủ động được, chỉ khi cần mới tìm và đặt vấn đề. Đây là những khó khăn cần tiếp tục có những giải pháp để thực hiện có hiệu quả hơn trong thời gian tới để xây dựng hệ thống chính trị của phường ngày càng vững mạnh, góp phần hoàn thành thắng lợi các nhiệm vụ chính trị của phường trong giai đoạn 2020-2025 và những năm tiếp theo.