bài viết chuyên sâu

Kết quả 03 năm thực hiện Chỉ thị số 36-CT/TW ngày 16/8/2019 của Bộ chính trị trên địa bàn phường Gia Thụy
Ngày đăng 19/08/2022 | 13:53  | Lượt xem: 135

Bám sát Chỉ thị số 36-CT/TW ngày 16/8/2019 của Bộ Chính trị (khoá XII) về tăng cường, nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống và kiểm soát ma tuý, thời gian qua, phường Gia Thụy đã huy động được sức mạnh tổng hợp của của cả hệ thống chính trị đối với công tác đấu tranh phòng, chống và kiểm soát ma tuý trên địa bàn, đạt được nhiều kết quả tốt, góp phần ổn định tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội của phường.

Phường Gia Thụy là phường đô thị nằm ở cửa ngõ thủ đô, là địa bàn tập trung nhiều điểm công cộng phức tạp: nhà ga, bến xe Gia Lâm, khu vực cầu Chui, tuyến đường huyết mạch Nguyễn Văn Cừ - Nguyễn Văn Linh và địa bàn tiếp giáp với sân bay Gia Lâm, dịch vụ bay miền Bắc. Phường có 13 tổ dân phố với trên 4000 hộ dân và trên 15 nghìn nhân khẩu. Trong những năm qua, địa bàn phường tiếp tục quá trình đô thị hóa nhanh, dân số biến động thường xuyên do dịch chuyển lực lượng lao động, trên địa bàn phường có các đối tượng trọng điểm về an ninh chính trị....Những vấn đề trên vừa là cơ hội phát triển kinh tế, xã hội ở địa phương, đồng thời đặt ra nhiệm vụ rất quan trọng trong công tác đấu tranh phòng chống tội phạm nói chung và công tác phòng, chống và kiểm soát ma túy tại địa bàn phường Gia Thụy nói riêng.

Tuyến đường Nguyễn Văn Cừ dẫn vào trung tâm thành phố

Xác định rõ công tác phòng chống ma túy là một cuộc đấu tranh kiên trì, bền bỉ, quyết liệt của cả hệ thống chính trị, Đảng ủy phường đã cụ thể hóa các nhiệm vụ trọng tâm trong Chỉ thị 36-CT/TW của Bộ Chính trị gắn với thực tiễn của phường, chỉ đạo các cấp uỷ, chính quyền tăng cường chỉ đạo quyết liệt đối với công tác phòng, chống ma tuý, thường xuyên theo dõi, kiểm tra, đôn đốc qua đó đã kịp thời chỉ đạo, tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện.

Thực hiện kế hoạch số 175-KH/TU của Thành ủy, Thông tri số 24-TT/QU của Quận ủy Long Biên về tăng cường, nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống và kiểm soát ma túy, Đảng ủy phường đã đưa vào nội dung lãnh đạo chỉ đạo và đánh giá kết quả thực hiện hằng tháng; UBND phường Gia Thụy đã xây dựng kế hoạch số 185/KH-UBND ngàỳ 28/10/2019 để cụ thể hóa và tổ chức triển khai, quán triệt đến các ban, ngành, đoàn thể, lực lượng công an phường nắm và thực hiện.

Sau 3 năm triển khai thực hiện Chỉ thị số 36-CT/TW của Bộ Chính trị, công tác đấu tranh phòng, chống ma túy trên địa bàn phường Gia Thụy đã đạt được nhiều kết quả tích cực. Các cấp ủy đảng, chính quyền, ban, ngành, đoàn thể trên địa bàn phường đã triển khai đồng bộ, quyết liệt các kế hoạch, giải pháp đấu tranh phòng, chống ma túy. Công tác tuyên truyền, giáo dục, phổ biến pháp luật và kiến thức về phòng, chống ma túy được chú trọng, nhất là đổi mới nội dung, tổ chức bằng nhiều hình thức. Từ đó đã quán triệt cho toàn thể cán bộ, đảng viên và tầng lớp nhân dân nhận thức đầy đủ vị trí, vai trò, tầm quan trọng và phức tạp của công tác phòng chống ma túy theo tinh thần Chỉ thị số 36; xác định “Phòng, chống và kiểm soát ma túy là nhiệm vụ trọng tâm, vừa cấp bách, vừa thường xuyên, liên tục và lâu dài, đòi hỏi sự kiên trì, bền bỉ, quyết liệt, quyết tâm rất cao và cần có sự phối hợp chặt chẽ, đồng bộ của các cấp, các ngành và các tổ chức chính trị - xã hội”. Trong đó, phát huy và đề cao trách nhiệm của người đứng đầu các đơn vị, tổ dân phố và tính tiên phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên trong công tác phòng chống ma túy như Chỉ thị số 36 của Bộ Chính trị đã xác định.

Sự phối hợp của Mặt trận, các đoàn thể với lực lượng chức năng trong công tác tuyên truyền, vận động uống thuốc Methadone, giúp đỡ người nghiện, người sau cai nghiện tái hòa nhập cộng đồng được quan tâm nhiều hơn trước. Tính đến tháng 6/2022, có 41 người nghiện, trong đó người nghiện có mặt tại cộng đồng là 33 người. Công an phường đã tham mưu UBND phường ra quyết định áp dụng biện pháp giáo dục tại xã phường thị trấn đối với 17 đối tượng sử dụng trái phép chất ma túy, lập hồ sơ đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc 23 đối tượng, vận động cai tự nguyện 15 trường hợp, cai tại cộng đồng 15 trường hợp.

Từ tháng 8/2019 đến nay, trên địa bàn phường Gia thụy đã phát hiện, bắt giữ 42 vụ (bắt 44 đối tượng) phạm tội về ma túy. Trong đó 15 vụ (16 đối tượng) mua bán trái phép chất ma túy, 27vụ (28 đối tượng) tàng trữ trái phép chất ma túy. Các vụ phạm tội về ma túy đều được điều tra, xử lý nghiêm minh, đúng quy định của pháp luật.

Lực lượng công an phường luôn chủ động, nắm chắc tình hình, phát hiện bắt giữ các vụ mua bán, tàng trữ trái phép chất ma túy. Phối hợp với các ban, ngành chức năng và hệ thống chính trị tuyên truyền, phổ biến những tác hại của ma túy và thực hiện quy định của pháp luật về phòng, chống ma túy. Đã tham gia đóng góp ý được 35 ý kiến vào việc sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện luật phòng, chống ma túy và các văn bản pháp luật khác về phòng, chống ma túy; đồng thời, ban hành mới các Nghị quyết, kế hoạch nhằm chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ liên quan đến phòng, chống và kiểm soát ma túy tại địa bàn.

Các phong trào vận động quần chúng tham gia bảo đảm an ninh trật tự ở cơ sở được xây dựng, duy trì thực hiện ở nhiều tổ dân phố, đơn vị, trường học, góp phần quan trọng vào việc thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh, xây dựng và củng cố hệ thống chính trị của địa phương.

Công an phường tổ chức hội nghị lắng nghe ý kiến Nhân dân

Bên cạnh những kết quả đạt được, dự báo tình hình tội phạm và vi phạm pháp luật về ma túy vẫn tiếp tục diễn biến phức tạp và có xu hướng gia tăng về đối tượng, phương thức, thủ đoạn hoạt động. Để kiềm chế, tiến tới đẩy lùi được hiểm họa ma túy, thời gian tới phường Gia Thụy tiếp tục thực hiện có hiệu quả các Chị thị của Bộ Chính trị, Thành ủy, Thông tri của Quận ủy về tăng cường, nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống và kiểm soát ma túy; tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, kiểm tra, hướng dẫn, đôn đốc đến từng đảng bộ, chi bộ, các cấp, các ngành, đoàn thể, tổ chức chính trị - xã hội, huy động sức mạnh tổng hợp của hệ thống chính trị trong phòng, chống và kiểm soát ma túy.

Quan tâm thực hiện hiệu quả các hoạt động hưởng ứng, xây dựng, củng cố nền an ninh Nhân dân, thế trận an ninh Nhân dân gắn với việc thực hiện các tiêu chí về an ninh, trật tự xã hội trong xây dựng đô thị văn minh. Phát huy, nhân rộng mô hình “Quản lý, giáo dục, giúp đỡ người nghiện tại cộng đồng”; chú trọng các biện pháp nghiệp vụ phòng ngừa, đấu tranh chống tội phạm ma tuý, đồng thời lãnh đạo triển khai thực hiện các đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, tệ nạn ma túy nhằm làm trong sạch địa bàn, chủ động có các phương án đấu tranh phòng, chống ma tuý trên các tuyến, địa bàn, khu vực giáp ranh. Đồng thời, tiếp tục nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý Nhà nước về an ninh, trật tự, phục vụ tốt công tác đấu tranh phòng, chống và kiểm soát ma túy; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, tạo sự chuyển biến về nhận thức của toàn dân về công tác đấu tranh, phòng, chống ma tuý và tệ nạn ma tuý.