bài viết chuyên sâu

Gia Thụy chỉ đạo tổ chức thành công đại hội chi bộ trực thuộc nhiệm kỳ 2022 – 2025
Ngày đăng 20/09/2022 | 15:23  | Lượt xem: 182

Thực hiện Hướng dẫn số 08-HD/BTCTU ngày 17/6/2022 của Ban tổ chức Thành ủy Hà Nội ; Công văn số 1301-CV/QU ngày 15/6/2022 của Quận ủy Long Biên về hướng dẫn đại hội các chi bộ trực thuộc Đảng ủy cơ sở nhiệm kỳ 2022-2025; Kế hoạch số 102-KH/ĐU ngày 24/6/2022 của Đảng ủy phường Gia Thụy về tổ chức Đại hội chi bộ nhiệm kỳ 2022-2025, từ ngày 20/8/2022 đến 11/9/2022 các chi bộ trực thuộc đã tiến hành tổ chức đại hội theo đúng kế hoạch tiến độ và đảm bảo theo đúng quy định Điều lệ Đảng.

Đảng bộ phường Gia Thụy hiện có 19 chi bộ trực thuộc, trong đó có 12 chi bộ tổ dân phố, 04 chi bộ trường học, 01 chi bộ trường mầm non Ước mơ xanh (ngoài công lập) và 01 chi bộ Công an với tổng số hơn 1000 đảng viên. Để các chi bộ tổ chức đại hội theo đúng kế hoạch đề ra, thời gian qua Đảng ủy phường Gia Thụy đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, ban hành kế hoạch và tập trung hướng dẫn cho các chi bộ trình tự tiến hành tổ chức Đại hội. Đảng ủy phường đã gửi tới các chi bộ quyết định 244-QĐ/TW về quy chế bầu cử trong đảng; Triển khai Kế hoạch số 102-KH/ĐU ngày 24/6/2022 của Đảng ủy phường Gia Thụy về tổ chức Đại hội chi bộ nhiệm kỳ 2022-2025 và biểu tiến độ tổ chức đại hội các chi bộ, Hướng dẫn số 11-HD/ĐU ngày 06/7/2022 của Đảng ủy về tổ chức đại hội chi bộ và các mẫu khung về xây dựng báo cáo chính trị, chương trình đại hội, kịch bản chi tiết đại hội đồng thời gửi tới các chi bộ mẫu (quy chế đại hội, dự thảo nghị quyết đại hội chi bộ); biên bản, phiếu bầu cử… Đảng ủy chỉ đạo 01 chi bộ đại hội trước (Chi bộ tổ dân phố số 18), để rút kinh nghiệm; Thông báo phân công các đồng chí trong Ban thường vụ dự chỉ đạo đại hội và các đồng chí đảng ủy viên theo dõi các chi bộ cùng tham dự.

Nhìn chung, công tác chuẩn bị và tiến hành đại hội đã đảm bảo các yêu cầu phát huy tinh thần dân chủ, trí tuệ trong đội ngũ cán bộ, đảng viên; nêu cao trách nhiệm, tăng cường giữ vững kỷ luật, kỷ cương nhằm tạo sự đoàn kết, thống nhất trong Đảng và trong hệ thống chính trị. Các chi bộ đã bám sát hướng dẫn của Đảng ủy phường và chức năng nhiệm vụ của chi bộ theo từng loại hình để xây dựng báo cáo chính trị trình Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2022-2025; báo cáo kiểm điểm sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp uỷ trong nhiệm kỳ; chuẩn bị dự kiến nhân sự cấp ủy, bí thư phó bí thư chi bộ nhiệm kỳ 2022-2025. Sau khi xây dựng xong dự thảo báo cáo, Chi uỷ, Chi bộ đã tổ chức hội nghị để thảo luận, đóng góp ý kiến vào dự thảo báo cáo trình Đại hội (ý kiến: Ban công tác MT, các chi hội đoàn thể, trưởng liên gia; cán bộ công chức, viên chức…). Sau khi các chi bộ gửi báo cáo về Đảng ủy phường, Thường trực Đảng ủy tổng hợp và Ban thường vụ họp với cấp ủy các chi bộ từ ngày 06/8 - 15/8/2022 để thông qua báo cáo chính trị và công tác chuẩn bị nhân sự các chi bộ, thống nhất thời gian tổ chức đại hội các chi bộ và thống nhất việc trang trí theo mẫu hướng dẫn của Đảng ủy.

Đồng chí Phan Việt Hưng - Bí thư Đảng ủy phường cho biết: Báo cáo chính trị của các chi bộ đã đánh giá toàn diện, khách quan, trung thực, sát tình hình thực tế về kết quả lãnh đạo thực hiện nghị quyết đại hội nhiệm kỳ 2020-2022; kết quả tự phê bình và phê bình của chi ủy chỉ rõ ưu điểm, khuyết điểm, nguyên nhân, bài học kinh nghiệm trong nhiệm kỳ vừa qua; xác định mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp thực hiện trong nhiệm kỳ mới... Công tác chuẩn bị nhân sự bảo đảm dân chủ, phát huy được trí tuệ và trách nhiệm của tập thể và mọi đảng viên, đảm bảo theo hướng dẫn của Đảng ủy. Ưu điểm của các chi bộ trong công tác chuẩn bị đại hội là tinh thần đoàn kết, dân chủ và quyết tâm thực hiện hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao của đảng viên. Đây là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng, tuyên truyền cho cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân nâng cao nhận thức về vai trò lãnh đạo của Đảng.

Tại đại hội các chi bộ đã đánh giá đầy đủ những kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội nhiệm kỳ 2020 - 2022 và phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp nhiệm kỳ 2022 - 2025; thông qua báo cáo kiểm điểm của chi uỷ chi bộ nhiệm kỳ 2020 - 2022. Báo cáo đã nêu rõ những kết quả đạt được, những ưu điểm và hạn chế trong lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị, công tác xây dựng Đảng trong nhiệm kỳ qua; đồng thời, rút ra những bài học kinh nghiệm và đề ra phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp thực hiện trong nhiệm kỳ tới.

Đại hội cũng đã tiếp thu các ý kiến phát biểu, thảo luận của đại biểu đóng góp về công tác lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị, công tác lãnh đạo đoàn thể. Các đại biểu đã chỉ ra những mặt đạt được, những hạn chế và đã đề xuất những giải pháp thiết thực để nhiệm kỳ tới thực hiện đạt kết quả tốt hơn.

Phát biểu chỉ đạo tại đại hội các chi bộ, các đồng chí lãnh đạo Đảng uỷ phường đã đánh giá cao công tác chuẩn bị đại hội của các chi bộ và biểu dương những thành tích mà các chi bộ đã đạt được trong nhiệm kỳ qua. Đồng thời, cũng chỉ ra những tồn tại, hạn chế của các chi bộ và đặc biệt đã chỉ đạo, định hướng một số nhiệm vụ trọng tâm làm cơ sở để các chi bộ bổ sung vào giải pháp tổ chức thực hiện nhiệm vụ trong nhiệm kỳ 2022 - 2025.

Với tinh thần đổi mới, trách nhiệm cao, đại hội đã làm việc tích cực, khẩn trương, nghiêm túc, dân chủ và đầy trách nhiệm, đến ngày 11/9/2022, toàn bộ 19/19 chi bộ đã tổ hcức thành công đại hội, hoàn thành toàn bộ nội dung, chương trình đúng theo quy định. Tại đại hội đã có tổng số có 57 ý kiến đóng góp báo cáo đánh giá kết quả thực hiện nghị quyết đại hội chi bộ nhiệm kỳ 2020-2022, phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ tới của Chi bộ.

Các chi bộ đã bầu Chi uỷ, Bí thư và Phó bí thư chi bộ nhiệm kỳ 2022 - 2025 đạt yêu cầu đề ra trong đó có 18 chi bộ bầu cấp ủy, 1 chi bộ bầu bí thư (chi bộ trường mầm non ước mơ xanh) với tổng số 67 đồng chí cấp ủy viên, có 11 đồng chí Bí thư chi bộ tái cử và 08 đồng chí tân bí thư nhiệm kỳ mới. Đây là những đồng chí tiêu biểu, có đủ tiêu chuẩn, năng lực và trình độ để lãnh đạo và thực hiện thành công Nghị quyết mà đại hội đề ra. Từ đó, nâng cao vai trò lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức Đảng, xây dựng chi bộ thực hiện thắng lợi mọi chủ trương, đường lối, Nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; lãnh đạo có hiệu quả các nhiệm vụ chính trị của địa phương, xây dựng chi bộ trong sạch vững mạnh góp phần xây dựng Đảng bộ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Ngày 29/9/2022, Đảng ủy phường đã tổ chức hội nghị tổng kết công tác tổ chức đại hội chi bộ trực thuộc trong đó đã đánh giá toàn diện về công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện đại hội các chi bộ, rút ra những bài học kinh nghiệm. Cụ thể :

Một là, Đảng ủy phường chỉ đạo sát sao trong công tác tổ chức đại hội chi bộ; phân công nhiệm vụ cụ thể cho các đồng chí Ủy viên thường vụ và đảng ủy viên phụ trách các chi bộ để theo dõi, hướng dẫn các chi bộ tổ chức đại hội theo đúng Điều lệ Đảng.

Hai là, các cấp ủy đảng phải tự giác, chủ động nghiên cứu kỹ các văn bản chỉ đạo hướng dẫn của cấp ủy cấp trên trước khi triển khai quán triệt đến tận đảng viên; kịp thời xây dựng kế hoạch, hướng dẫn, phân công trách nhiệm cụ thể cho từng cấp ủy viên chỉ đạo đại hội; tổ chức tốt việc đại hội điểm chi bộ để rút kinh nghiệm chung.

Ba là, công tác chuẩn bị văn kiện phải thật sự chu đáo, đúng quy trình hướng dẫn, đánh giá sát đúng với tình hình thực hiện nghị quyết nhiệm kỳ qua, chỉ ra được những mặt hạn chế, yếu kém, phân tích làm rõ nguyên nhân, đề ra những giải pháp cụ thể, xây dựng phương hướng, chỉ tiêu nghị quyết nhiệm kỳ mới phải bám sát chỉ tiêu, nghị quyết của cấp ủy cấp trên.

Bốn là, công tác chuẩn bị nhân sự cấp ủy phải thực hiện đúng quy trình, quy định, bảo đảm tiêu chuẩn, quan điểm của Chỉ thị 35-CT/TW, cơ cấu hợp lý. Kiên quyết không cơ cấu vào cấp ủy khóa mới những cán bộ, đảng viên có uy tín thấp, năng lực công tác hạn chế, đang trong thời gian thi hành kỷ luật từ hình thức khiển trách trở lên.

Những kết quả trên, đại hội các chi bộ trực thuộc Đảng bộ phường Thượng Thanh nhiệm kỳ 2022- 2025 đã thành công tốt đẹp. Qua tổng kết. Đảng ủy phường đã tuyên dương và khen thưởng 04 tập thể và 05 cá nhân đã có thành tích trong công tác đại hội chi bộ. Với tinh thần và trách nhiệm cao, Cấp uỷ các chi bộ cùng toàn thể đảng viên sẽ phấn đấu đạt được những thành tích cao hơn, quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Chi bộ nhiệm kỳ 2022 – 2025 đã đề ra.

Một số hình ảnh công tác chỉ đạo tổ chức đại hội các chi bộ :

Đ/c Nguyễn Quốc Long - UVTV, Trưởng ban Dân vận quận ủy trao thưởng cho các chi bộ 

Đ/c Phan Việt Hưng - Bí thư Đảng ủy phường trao thưởng cho các cá nhân

Đ/c Bí thư Đảng ủy phường phát biểu tại hội nghị tổng kết

Các đồng chí lãnh đạo Đảng ủy tặng quà lưu niệm các đồng chí Bí thư chi bộ

thôi không tham gia nhiệm kỳ 2022-2025