bài viết chuyên sâu

Những kết quả nổi bật trong công tác Mặt trận Tổ quốc phường Gia Thụy nửa nhiệm kỳ 2019-2024
Ngày đăng 18/02/2022 | 08:09  | Lượt xem: 202

Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, dưới sự chỉ đạo, hướng dẫn của MTTQ Việt Nam quận Long Biên, sự lãnh đạo của Đảng ủy, phối hợp của chính quyền, các đoàn thể chính trị xã hội phường, các tổ dân phố và sự đoàn kết, ủng hộ của Nhân dân trên địa bàn phường, hoạt động của MTTQ Việt Nam phường Gia Thụy đã đạt được nhiều kết quả quan trọng, góp phần quan trọng thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp và Nghị quyết Đại hội lần thứ IV của MTTQ Việt Nam phường.

Bám sát các văn bản chỉ đạo của MTTQ cấp trên và của Đảng ủy phường, hàng năm, Ban thường trực UB MTTQ Việt Nam phường đã xây dựng chương trình công tác, kế hoạch, hướng dẫn chi tiết để triển khai thực hiện các nhiệm vụ,  thường xuyên đổi mới hoạt động, linh hoạt, bám sát yêu cầu nhiệm vụ để tham mưu và tổ chức thực hiện các công việc theo kế hoạch, sâu sát cơ sở, kịp thời nắm bắt và đánh giá kết quả thực hiện để có những giải pháp phát huy những mặt mạnh, nhân rộng những mô hình, cách làm hiệu quả cũng như khắc phục những khó khăn, hạn chế, tạo thành phong trào chung góp phần hoàn thành các nhiệm vụ được giao.

Công tác tuyên truyền, vận động Nhân dân được MTTQ Việt Nam phường và các tổ chức thành viên và các Ban công tác mặt trận tổ dân phố triển khai thực hiện có hiệu quả, nhất là trong thời gian dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp, phải giãn cách xã hội. Các hình thức tuyên truyền được thực hiện đa dạng, có hiệu quả như cổng thông tin điện tử, đài truyền thanh phường, các nhóm zalo, trang fanpage trên mạng xã hội facebook đã đưa chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đến cán bộ, đoàn viên, hội viên và Nhân dân, tạo sự đồng thuận trong thực hiện. Từ năm 2019 đến nay, UB MTTQ phường đã tổ chức 19 hội nghị tuyên truyền với trên 3500 lượt người tham dự; cập nhật và đăng tải trên 70 tin bài trên cổng thông tin điện tử phường, trên 120 tin, bài trên đài truyền thanh phường.

Các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động đã được Nhân dân tích cực hưởng ứng, góp phần vào sự phát triển chung của phường, đời sống của Nhân dân được nâng lên. Trong thực hiện nhiệm vụ, hệ thống Mặt trận luôn nổ lực đổi mới về nội dung, phương thức hoạt động, tăng cường mở rộng khối Đại đoàn kết toàn dân, thu hút tập hợp đông đảo các tầng lớp nhân dân nhằm xây dựng phường Gia Thụy phát triển văn minh, hiện đại.

Nâng cao chất lượng thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, thực hiện có hiệu quả cuộc vận động “Ngày vì người nghèo”; “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” và việc đẩy mạnh “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Hằng năm, UB MTTQ phường đã chủ động phối hợp với UBND phường triển khai kế hoạch liên tịch tổ chức Hội nghị đại biểu nhân dân bàn việc xây dựng đời sống văn hóa, nếp sống văn minh đô thị gắn với xây dựng tổ dân phố Xanh, Sạch, Đẹp, văn minh. Tỷ lệ gia đình đăng ký gia đình văn hóa hằng năm đạt trên 98%, có 100% tổ dân phố đăng ký tổ dân phố văn hóa. Kết quả bình xét đạt danh hiệu GĐVH hàng năm đạt trên 90%, vượt chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội đề ra (chỉ tiêu Đại hội 88%), tỷ lệ tổ dân phố văn hóa đạt trên 84% (chỉ tiêu Đại hội 78,9%). Tỷ lệ người mất thực hiện hỏa táng hàng năm đều đạt trên 95% và từ năm 2020 đến nay đạt 100%.

Hội nghị đại biểu nhân dân tổ dân phố số 18 năm 2021

Cuộc vận động “Ngày vì người nghèo” và tháng cao điểm vì người nghèo được quan thực hiện có hiệu quả, số tiền ủng hộ quỹ "Vì người nghèo" của phường hằng năm đạt từ 70-80 triệu đồng, phối hợp với UBND rà soát từng hộ nghèo trên địa bàn phường, đã triển khai có hiệu quả mô hình "Cộng đồng chung sức giảm nghèo bền vững", tổ chức hỗ trợ thường xuyên cho 01 hộ nghèo, trợ giúp 07 hộ nghèo thoát nghèo, đến nay qua rà soát hộ nghèo theo chuẩn nghèo đa chiều của thành phố Hà Nội giai đoạn 2022-2025, phường không có hộ nghèo, còn 03 hộ cận nghèo với 11 nhân khẩu.

Trong điều kiện tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn ra hết sức phức tạp, ảnh hưởng sâu sắc tới đời sống của Nhân dân trên địa bàn phường, MTTQ phường đã phát huy vai trò trong việc tập hợp, phát huy khối đại đoàn kết và sức mạnh của Nhân dân, xây dựng mô hình "Tự lực, tự cường, phát huy sức mạnh của Nhân dân ở tổ dân phố, chung tay phòng, chống dịch Covid-19, cùng nhau phát triển", huy động được tối đa các nguồn lực trong Nhân dân để thực hiện công tác an sinh xã hội, đảm bảo chăm lo tới các đối tượng khó khăn, yếu thế trên địa bàn.

Đ/c Đường Hoài Nam - Bí thư Quận ủy động viên, khen thưởng Nhân dân và cán bộ tổ 16, 18

trong thực hiện mô hình "Tự lực, tự cường, phát huy sức mạnh của Nhân dân ở tổ dân phố,

chung tay phòng, chống dịch Covid-19, cùng nhau phát triển"

Công tác xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền được tập trung thực hiện với tinh thần chủ động, sáng tạo. Tích cực tham gia và giám sát công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Tập trung tuyên truyền, vận động các cử tri đi bỏ phiếu trong ngày bầu cử đạt 99,99%. Kết quả bầu cử Quốc hội và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 đảm bảo chất lượng, an toàn. Thực hiện tốt Quyết định 217, 218 của Bộ Chính trị về giám sát phản biện xã hội; góp ý xây dựng Đảng, Chính quyền của MTTQ và các đoàn thể chính trị xã hội. Tổ chức giám sát trên 1000 đảng viên sinh hoạt nơi cư trú theo quy định 76-QĐ/TW, 213-QĐ/TW; Tổ chức 06 hội nghị phản biện xã hội vào dự thảo nghị quyết, các báo cáo KT-XH tại các kỳ họp HĐND phường, giúp HĐND, UBND ban hành văn bản có tính khả thi phù hợp với tình hình thực tiễn của địa phương.

MTTQ phường tổ chức hội nghị mạn đàm cơ cấu, tiểu sử ứng cử viên đại biểu Quốc hội,

đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026

Trong nửa nhiệm kỳ, MTTQ đã rà soát, tổng hợp 166 ý kiến của Nhân dân, các tổ chức thành viên phục vụ hội nghị đối thoại định kỳ với người đứng đầu cấp ủy, chính quyền phường hằng năm, tỷ lệ ý kiến đối thoại được giải quyết theo thẩm quyền đạt trên 98%, đã tổng hợp trên 260 ý kiến tại các hội nghị tiếp xúc cử tri với đại biểu HĐND phường khóa III, nhiệm kỳ 2016-2021 chuyển HĐND, UBND phường giải quyết theo thẩm quyền, phối hợp tổ chức 04 hội nghị đối thoại với Nhân dân để giải quyết các vấn đề dân sinh bức xúc như công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, công tác giải phóng mặt bằng, giải quyết đơn thư

Hoạt động Ban Thanh tra nhân dân, giám sát đầu tư của cộng đồng được duy trì tốt. UB MTTQ phường đã chủ trì hướng dẫn bầu Ban thanh tra Nhân dân nhiệm kỳ 2019-2021, nhiệm kỳ 2021-2023 theo đúng các quy định. Từ năm 2019-2021 đã giám sát việc tiếp nhận và giải quyết 31 đơn đạt 100%, phối hợp giải quyết hòa giải 139 vụ việc ngay từ cơ sở, góp phần ổn định tình hình. Giám sát việc thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở, công khai các văn bản pháp luật liên quan đến quyền và nghĩa vụ của công dân trong trong thu thuế, GPMB, quản lý đất đai, trật tự xây dựng, trong năm 2019-2021 có 227 công trình xây dựng có phép, đạt tỷ lệ 100%, triển khai rà soát hỗ trợ hộ khó khăn, mất việc làm do ảnh hưởng của dịch covid-19, các ban mặt trận đã phối hợp rà soát đề nghị hỗ trợ cho 199 trường hợp đảm bảo công khai, đúng đối tượng.

Ban giám sát đầu tư của cộng đồng hoạt động theo đúng các quy định của nghị định 84/NĐ-CP ngày 30/9/2015 của Chính phủ. Từ năm 2019-2021 đã giám sát 06 dự án, công trình xây dựng bằng nguồn ngân sách của quận, phường làm chủ đầu tư, qua giám sát đã kiến nghị 36 nội dung với cơ quan có thẩm quyền và đã được tiếp thu, giải quyết, góp phần nâng cao chất lượng công trình, đảm bảo quyền lợi chính đáng của Nhân dân và các quy định của nhà nước. Công tác tôn giáo và hoạt động đối ngoại Nhân dân tiếp tục được duy trì có hiệu quả, góp phần tăng cường khối đại đoàn kết toán dân trên địa bàn phường.

Ban Giám sát ĐTCCĐ giám sát công trình cải tạo, nâng cấp 24 tuyến ngõ, ngách trên địa bàn phường

Công tác kiện toàn tổ chức được thực hiện kịp thời, đạt chất lượng. Trong nửa nhiệm kỳ đã kiện toàn bổ sung 01 ủy viên Ban thường trực, 01 Chủ tịch UB MTTQ phường, kiện toàn bổ sung 17 ông bà vào ủy viên Ủy ban MTTQ phường theo quy định. Chỉ đạo các Ban CTMT rà soát và kiện toàn thành viên đảm bảo đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ, từ đầu nhiệm kỳ đã kiện toàn nhân sự cho 05 ban CTMT với 26 thành viên được điều chỉnh, bổ sung, chỉ đạo kiện toàn Ban công tác mặt trận nhiệm kỳ 2021-2024 đối với 13/13 tổ dân phố với 163 thành viên.

Công tác thi đua khen thưởng được quan tâm, kịp thời biểu dương khen thưởng những tập thể cá nhân có thành tích xuất sắc. Đã có nhiều tập thể, cá nhân được các cấp khen thưởng như: Ban CTMT tổ dân phố số 18 được Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam tặng Bằng khen năm 2021, Ủy ban MTTQ Việt Nam phường được UB MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội tặng Bằng khen trong công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026; Bằng khen trong công tác MTTQ năm 2021; Có trên 60 lượt tập thể, cá nhân được Quận ủy, UBND, UB MTTQ Quận, Đảng ủy, UBND phường tặng Giấy khen có thành tích trong các mặt công tác liên quan đến hoạt động của MTTQ phường và ban công tác MTTQ các tổ dân phố.

Những kết quả nổi bật trong nửa nhiệm kỳ 2019-2024 sẽ là nền tảng vững chắc để hệ thống MTTQ phường Gia Thụy tiếp tục thực hiện hiệu quả hơn nữa những chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao trong giai đoạn 2021-2024, thiết thực lập thành tích chào mừng kỷ niệm 20 năm thành lập quận Long Biên và phường Gia Thụy vào tháng 11/2023. Với tinh thần đoàn kết, không ngừng đổi mới, sáng tạo, MTTQ phường quyết tâm hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao, góp phần khẳng định vị trí, vai trò của MTTQ trong tình hình mới, xây dựng phường Gia Thụy ngày càng phát triển, văn minh, hiện đại.