bài viết chuyên sâu

Kết quả công tác phát triển kinh tế xã hội, an ninh quốc phòng của phường 9 tháng năm 2015

Ngày đăng 02/10/2015 | 10:07  | Lượt xem: 374
Tiếp tục phát huy các kết quả đã đạt được và rút kinh nghiệm các tồn tại trong 6 tháng đầu năm, trong quý III năm 2015, UBND phường đã chỉ đạo các ngành, bộ phận chuyên...

Gia Thụy đẩy mạnh công tác khuyến học khuyến tài, xây dựng xã hội học tập

Ngày đăng 27/09/2015 | 04:58  | Lượt xem: 522
Nhận thức rõ vai trò của công tác khuyến học, khuyến tài trong việc khích lệ tinh thần hiếu học của học sinh, hỗ trợ, tạo điều kiện thuận lợi giúp học sinh nghèo, hoàn cảnh khó khăn trong học tập,...

Đảng bộ phường Gia Thụy tiếp tục thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW của Bộ Chính trị

Ngày đăng 26/09/2015 | 09:49  | Lượt xem: 336
Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh là một chủ trương lớn, vừa mang tính cấp bách, trước mắt, vừa có ý nghĩa cơ bản, lâu dài đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc của toàn...

Gia Thụy tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác Hội Chữ thập đỏ

Ngày đăng 23/09/2015 | 01:11  | Lượt xem: 647
Thực hiện Chỉ thị 43-CT/TW ngày 08/6/2010 của Ban Bí thư Trung ương Đảng (Khóa X) về "Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác Hội Chữ thập đỏ (CTĐ) Việt Nam”, 5 năm qua, dưới sự lãnh đạo...

Gia Thụy tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, chủ động nắm tình hình tổ chức đảng và đảng viên.

Ngày đăng 23/09/2015 | 01:10  | Lượt xem: 506
Xác định công tác kiểm tra, giám sát là những chức năng lãnh đạo của Đảng, một khâu quan trọng trong toàn bộ công tác xây dựng Đảng. Năm 2015, Đảng bộ phường Gia Thụy đã chú trọng công tác kiểm...

Phường Gia Thụy tập trung triển khai phương án khoán quản địa bàn trong công tác quản lý đô thị.

Ngày đăng 11/09/2015 | 10:34  | Lượt xem: 618
Trong những năm qua, phường Gia Thụy đã tập trung làm tốt công tác quản lý đô thị với nhiều giải pháp đồng bộ, sáng tạo. Năm 2015, thực hiện sự chỉ đạo của UBND quận Long Biên, Gia Thụy tập trung...

Kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội Hội Nông dân phường Gia Thụy nửa nhiệm kỳ 2012 - 2017

Ngày đăng 07/09/2015 | 02:52  | Lượt xem: 648
Bám sát nhiệm vụ cấp trên giao, Nghị quyết Đại hội Hội Nông dân phường và nhiệm vụ chính trị của phường, trong nửa nhiệm kỳ 2012 - 2017, Hội nông dân phường đã tập trung triển khai thực hiện nhiệm...

Tiếp tục đổi mới và nâng cao năng lực, hiệu quả hoạt động của Hội đồng nhân dân phường

Ngày đăng 13/08/2015 | 04:25  | Lượt xem: 787
Nhiệm kỳ 2011 – 2016, dưới sự lãnh đạo của Quận ủy – HĐND – UBND quận, của Đảng ủy phường, Hội đồng nhân dân (HĐND) phường Gia Thụy đã không ngừng đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động, thể hiện...

Hội Nông dân Phường đẩy mạnh thực hiện cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”

Ngày đăng 11/08/2015 | 10:03  | Lượt xem: 1173
6 tháng đầu năm 2015, Hội Nông dân phường đã triển khai thực hiện nhiều biện pháp tuyên truyền, vận động hội viên chuyển đổi cơ cấu kinh tế, phát triển kinh tế gia đình và đẩy mạnh thực hiện cuộc...

Gia Thụy thực hiện tốt Quy chế dân chủ ở cơ sở 7 tháng đầu năm 2015

Ngày đăng 07/08/2015 | 12:57  | Lượt xem: 639
Phát huy những kết quả đạt được trong việc thực hiện quy chế dân chủ (QCDC) ở cơ sở, trong 7 tháng đầu năm 2015, Đảng ủy phường đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện QCDC ở cơ sở,...