bài viết chuyên sâu

Hiệu quả công tác Dân vận khéo trong xây dựng nếp sống văn minh đô thị ở tổ dân phố số 16, phường Gia Thụy

Ngày đăng 18/02/2022 | 08:10  | Lượt xem: 600
Thực hiện chủ đề công tác năm 2021 của quận Long Biên "Năm Dân vận khéo, trọng tâm công tác giải phóng mặt bằng", tổ dân phố số 16, phường Gia Thụy, quận Long Biên, thành phố Hà Nội đã tập trung cụ...

Những kết quả nổi bật trong công tác Mặt trận Tổ quốc phường Gia Thụy nửa nhiệm kỳ 2019-2024

Ngày đăng 18/02/2022 | 08:09  | Lượt xem: 203
Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, dưới sự chỉ đạo, hướng dẫn của MTTQ Việt Nam quận Long Biên, sự lãnh đạo của Đảng ủy, phối hợp của chính quyền, các đoàn thể chính trị xã hội phường, các tổ dân phố và sự...

Gia Thụy phát động phong trào thi đua trong cán bộ, công chức, người lao động cơ quan phường

Ngày đăng 19/01/2022 | 01:44  | Lượt xem: 159
Ngày 15/01/2021, cơ quan phường Gia Thụy đã tổ chức hội nghị cán bộ, công chức, người lao động cơ quan phường nhằm đánh giá kết quả phong trào thi đua năm 2021 và phát động thi đua năm 2022 với...

Gia Thụy: Phát huy sức lan tỏa của phong trào thi đua “Dân vận khéo”

Ngày đăng 19/01/2022 | 01:11  | Lượt xem: 95
Năm 2021, thực hiện chủ đề công tác năm của quận Long Biên "Năm Dân vận khéo, trọng tâm công tác giải phóng mặt bằng", phường Gia Thụy đã tập trung chỉ đạo đăng ký, triển khai thực hiện các mô hình...

Gia Thụy phát huy vai trò của MTTQ trong công tác tuyên truyền, vận động các loại quỹ và giám sát công tác phòng, chống dịch Covid-19

Ngày đăng 19/01/2022 | 08:07  | Lượt xem: 136
Thời gian qua, cùng với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường Gia Thụy đã và đang triển khai nhiều hoạt động tích cực, tập trung công tác tuyên truyền, vận...

Một chi hội trưởng có nhiều đóng góp trong sự nghiệp chăm sóc, phát huy vai trò người cao tuổi

Ngày đăng 28/09/2021 | 03:59  | Lượt xem: 1113
Đó là bà Bùi Thị Thình 73 tuổi chi hội trưởng chi hội người cao tuổi - tổ dân phố số 3, phường Gia Thụy đồng thời phụ trách kế toán của Hội NCT phường Gia Thụy.

Trạm y tế phường Gia Thụy thực hiện hiệu quả công tác phòng, chống dịch Covid – 19.

Ngày đăng 01/09/2021 | 04:20  | Lượt xem: 1093
Từ khi dịch Covid-19 bùng phát đến nay, trạm y tế phường Gia Thụy đã hoạt động liên tục với rất nhiều các công việc ngày đêm để triển khai công tác phòng, chống dịch, bám sát theo các văn bản chỉ...

Tuổi trẻ phường Gia Thụy – Lực lượng xung kích trong công tác phòng chống đại dịch Covid-19.

Ngày đăng 23/08/2021 | 10:31  | Lượt xem: 563
Trong thời gian qua, trước tình hình diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid-19 tại thành phố Hà Nội nói chung và của địa phương nói riêng, phát huy tinh thần "Đâu cần thanh niên có, việc gì khó có...

Gia Thụy phát huy vai trò Mặt trận Tổ quốc trong công tác phòng, chống dịch Covid-19

Ngày đăng 16/08/2021 | 10:14  | Lượt xem: 293
Trong bối cảnh dịch Covid-19 đang diễn biến vô cùng phức tạp, cả hệ thống chính trị và các tầng lớp nhân dân phường Gia Thụy đang chung sức, đồng lòng tham gia phòng, chống dịch. Trong đó, Ủy ban...

Phụ nữ Gia Thụy phát huy vai trò nòng cốt tham gia phòng, chống dịch Covid-19

Ngày đăng 14/08/2021 | 09:20  | Lượt xem: 195
Thời gian qua, bằng những việc làm thiết thực, sáng tạo trong từng thời điểm, Hội LHPN phường Gia thụy đã chủ động nêu cao vai trò trách nhiệm của cán bộ, hội viên phụ nữ trong các hoạt động phòng,...